آر پی ال (RPL)

آر پی ال (RPL) نوعی سیستم ارزیابی یا اسسمنت مدارک ومختص متقاضیانی است که فاقد مدرک دانشگاهی یا دارای مدرک دانشگاهی غیر مرتبط با کامپیوتر هستند. هدف از آر پی ال (RPL) این است که برای متقاضیان مهاجرت به استرالیا که فاقد مدرک مرتبط با علوم کامپیوتر می باشند فرصتی فراهم شود تا بتوانند دانش و مهارت های خود را در زمینه های مختلف علوم مرتبط با کامپیوتر، IT و ICT به اثبات برسانند و در واقع با ارائه آر پی ال (RPL) نشان خواهند داد که دانش و مهارت هایی که آن ها بصورت تجربی کسب کرده اند هم سطح و معادل با فارغ التحصیلان دانشگاه و یا دارندگان مدارک معتبر کامپیوتری می باشد. متقاضیانی که مدرک مرتبط ندارند یا مدرک آنها معادل مدارک مورد تایید استرالیا نیست، اما بصورت حرفه ای در زمینه IT یا ICT فعالیت داشته اند، می توانند با ارائه RPL برای اسسمنت مهارت هایشان اقدام کنند.

برای دریافت نمونه آرپی ال لطفاً یک ایمیل خالی به sample@rpl-it.com بفرستید. لینک دانلود بلافاصله برایتان ارسال خواهد شد. اگر در چند دقیقه لینک دانلود را دریافت نکردید فولدر اسپم را چک کنید.

روش های اقدام از طریق RPL

  1. متقاضیانی که دارای مدرک غیر مرتبط با کامپیوتر می باشند، لازم است که دارای حداقل شش سال سابقه کار تمام وقت در زمینه کد شغلی ای باشند که برای آن اقدام می کنند.
  2. متقاضیانی که دارای فاقد مدرک معتبر می باشند، لازم است که علاوه بر شش سال سابقه کار تمام وقت در زمینه کد شغلی ای، دو سال دیگر نیز سابقه کار تمام وقت داشته باشند (مجموعاً 8 سال) که البته نیازی نیست که این دو سال سابقه کار مرتبط با کد شغلی باشد.

فرم گزارش پروژه (ACS Project Report From - RPL) برای ارائه به انجمن کامپیوتر استرالیا (ACS)

متقاضیانی که از روش RPL برای اسسمنت مهارت هایشان اقدام می کنند، ملزم هستند که از طریق فرم گزارش پروژه (ACS Project Report From) برای ارائه به انجمن کامپیوتر استرالیا (ACS)، دو گزارش جامع از پروژه هایی که انجام داده اند ارئه کنند. هر گزارش باید توضیحات جامع و با جزئیات از پروژه فراهم آورد. جزئیات کافی و کامل باید ارائه شود تا میزان و سطح مهارت ها و دانشی که متقاضی در محیط کار آموخته است مشخص گردد. در صورتی که گزارش مربوط به هریک از پروژه ها دارای جزئیات کافی نباشد یا جزئیات دقیق و درست نباشد، مهارت های متقاضی مورد تایید انجمن کامپیوتر استرالیا قرار نخواهد گرفت.